Ми на зв’язку

ГО “Платформа Громадський Контроль” оголошує конкурс грантів в сфері захисту суспільного інтересу за допомогою судової системи.

Даний конкурс оголошено в рамках виконання проєкту, що фінансується Європейською Комісією та має на меті просування реформ в судовій сфері, зокрема це стосується розширення прав громадських організацій в Україні захищати суспільний інтерес, відомий як actio popularis. 

Ми очікуємо підтримати до 6 проєктів. Кожен грант не має перевищувати 10 000 євро (в еквіваленті). 

Проєкт має розпочатися 1 грудня 2022 і завершитися не пізніше 30 вересня 2023 року.

До участі у конкурсі запрошуємо громадські організації з усіх регіонів України. 

Метою проєкту в рамках даного грантового конкурсу – є проведення успішної судової кампанії по захисту суспільного інтересу, який було порушено суб’єктами владних повноважень. Предметом позовних вимог може бути оскарження дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, державної влади та у виключних випадках та безпосередньому зв’язку – суб’єкти приватного права, які призвели до порушення прав громадян у таких сферах:

 • порушення прав громадян на участь у прийнятті рішень, наприклад недотримання регуляторної процедури при встановленні місцевих тарифів (паркування, проїзд, тощо); 
 • проведення громадських обговорень / слухань, 
 • прийняття містобудівної документації (наприклад, генплану, детального плану територій, тощо);
 • архітектурна діяльність (архітектурні конкурси, реконструкція вулиць);
 • в сфері благоустрою (наприклад, неоприлюднення проєктів, порушення права на участь, не проведення благоустрою, тощо);
 • охорони культурної спадщини;
 • екології та охорони навколишнього природного середовища.  

Очікується що грантер в рамках даного проєкту буде займатися захистом суспільного інтересу по трьом кейсам. Очікуваними результатами є успішне відстоювання інтересів громадян по щонайменше одному кейсу (мається на увазі виграш справи в Апеляційному суді). 

Проєкт також передбачає надання менторської підтримки від досвідчених юристів, які мають великий практичний досвід успішного захисту суспільного інтересу. Зокрема будуть проведені навчальні заходи, а також надання консультативної підтримки на постійній основі впродовж всього строку виконання проєкту. Грантери отримають змогу підвищити свою спроможність будувати стратегії в сфері захисту суспільного інтересу та реалізовувати їх.

Приклади рішень Верховного Суду по справам захисту суспільного інтересу можна подивитися за посиланям (питання дотримання регуляторної процедури в частині прийняття тарифів: Кейс 1, Кейс-2; питання в сфері благоустрою:  Кейс-3; , питання в сфері охорони культурної спадщини – Кейс 4, Кейс-5, Кейс-6; питання в сфері захисту навколишнього середовища – Кейс-7, Кейс-8 ; питання в сфері містобудування –Кейс – 9). 

Вимоги до учасників конкурсу:

 • наявність офіційної державної реєстрації в якості громадської організації
 • наявність попереднього мінімального досвіду в сфері захисту суспільного інтересу;
 • організація здійснює свою діяльність на регіональному рівні;
 • організація зареєстрована не пізніше грудня 2020 року.

Умови конкурсу та процедури розгляду грантових заявок:

Конкурс буде проводитися в два етапи. На першому етапі необхідно заповнити коротку аплікаційну форму, де описати концепцію проєкту та надати ключову інформацію про організацію-заявника, а також надати орієнтовну загальну суму бюджету. 

Фіналістів першого етапу буде запрошено на другий етап, який передбачає заповнення ширшої аплікаційної форми включно з повним бюджетом проєкту, а також надання наступних супровідних документів:  

● свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з ЄДР;

● копія статуту;

● копія довідки ДФС про внесення до Реєстру неприбуткових організацій;

● Резюме запропонованих спеціалістів для впровадження проєкту

Заповнену коротку аплікаційну форму необхідно надіслати на gromkontrol.projects@gmail.com не пізніше 23 жовтня 2022 року (включно). В разі виникнення питань, прохання звертатися за адресою gromkontrol.projects@gmail.com. Роз’яснення надаються до 18 жовтня включно.

Оцінювання заявок буде здійснювати Журі. Перевага надаватиметься проєктам із найбільш ефективними видами діяльності та результатами

Повна аплікаційна форма

Після розгляду та оцінки короткої аплікаційної форми буде сформований шортліст організацій, які будуть запрошені до заповнення повної аплікаційної форми і бюджету проєкту. Фіналісти отримають листа з детальними інструкціями щодо подальших дій із зазначенням граничного терміну подання повної аплікаційної форми та пакету супровідних документів. 

Повні аплікаційні форми будуть також розглянути Журі, яке приймає остаточне рішення про перелік проєктів, які будуть підтримані. 

Про результати розгляду кожної заявки буде повідомлено е-поштою.

Журі залишає за собою право на обрання таких Конкурсних проєктів, які би забезпечували збалансованість тематики та реалізованих цілей Проєкту.

Журі може ухвалити позитивне рішення про надання гранту із рекомендацією щодо доопрацювання Грантової заявки, яка може стосуватись уточнень або скорочень витрат у Бюджеті проєкту, деталізації або доповнення певних заходів або видів діяльності, але не зміни суті проєкту.

З метою забезпечення рівного ставлення до учасників конкурсу попередня інформація щодо відбору та оцінки заявок не надається.

Угода про надання гранту укладається після надання всіх необхідних документів та уточнень із Грантоотримувачем.

Представники організацій-переможців зобов’язані брати участь в модулях менторської програми наставництва, спрямованої на підвищення їх професійних навичок та знань.

Одна громадська організація може подавати на конкурс лише один проєкт.

Організація може залучати зовнішніх експертів для реалізації проєкту.

Сума коштів, отримана одним Грантоотримувачем, визначатиметься як сума усіх виплат відповідно до укладених Угод про надання грантів.

Обов’язковою умовою є наявність співфінансування у розмірі 10% від загального бюджету проєкту. Співфінансування може буде забезпечено за рахунок власних коштів організації або за рахунок коштів інших донорів. Для співфінансування не можуть бути використані кошти, що походять з бюджету Європейської Комісії або з бюджету будь-якої країни, що входить до Європейського Союзу.

Кошти гранту можуть бути перераховані Грантоотримувачу декількома траншами. Порядок та умови перерахування коштів гранту для фінансування проєкту визначається в Угоді про надання гранту.

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКА

Громадські організації, які мають намір взяти участь в Конкурсі, мають бути внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та мати відповідну довідку (витяг з реєстру).

Потенційні учасники не можуть брати участь у конкурсі грантів та отримати грант у наступних випадках:

1. якщо організація-заявник

– є банкрутом;

– має заборгованість по виплаті внесків соціального страхування;

– знаходиться в процесі ліквідації;

– має домовленість із кредиторами про призупинення діяльності

– знаходиться в судових процесах у зв’язку зі справам переліченими вище;

– знаходиться в будь-якій іншій аналогічній ситуації, що пов’язана з банкрутством, ліквідацію, стягнення податкового або іншого боргу.

2. якщо керівництво організації-заявника були суб’єктом судового рішення, яке має силу остаточного рішення по справі щодо шахрайства, корупції, участі у злочинній організації, відмивання грошей або будь-якої іншої незаконної діяльності, якщо така незаконна діяльність порушує чинне законодавство України або завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС.

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ВИТРАТ

При наданні гранту можуть братися до уваги виключно «прийнятні витрати».

Всі витрати мають бути представлені в Бюджеті проєкту. Повна бюджетна таблиця подається на другому етапі конкурсу. 

Бюджет проєкту є як кошторисом витрат, так і максимальною межею «прийнятних витрат». Прийнятні витрати мають базуватися на реальних витратах, що підтверджені відповідними документами (не допускається фінансування недеталізованих витрат, представлених загальною сумою). Заявник зацікавлений в представленні реального та економічно обґрунтованого бюджету.

Прийнятні витрати – це витрати, що були фактично понесені Грантоотримувачем та відповідають усім наступним критеріям:

а) витрати, пов’язані з послугами та роботами, повинні стосуватися діяльності, що має місце протягом періоду імплементації проєкту, який визначений в Угоді про надання гранту; витрати, пов’язані з постачанням матеріальних ресурсів, повинні стосуватися поставки та монтажу об’єктів протягом періоду імплементації; підписання контракту, розміщення замовлення, або взяття на себе будь-яких зобов’язань стосовно витрат протягом періоду імплементації, але з метою майбутнього надання послуг, проведення робіт або поставок після закінчення терміну імплементації, не відповідають цій вимозі;

б) витрати мають бути передбачені в запланованому Бюджеті проєкту;

в) витрати мають бути необхідні для виконання проєкту, для якого надається субгрант;

г) витрати мають бути можливі для ідентифікації та перевірки, передусім вони мають бути відображені у системі бухгалтерського обліку та бухгалтерській документації Грантоотримувача відповідно до стандартів бухгалтерського обліку України, а також згідно  із стандартною практикою ведення бухгалтерського обліку Грантоотримувачем;

ґ) витрати повинні задовольняти вимоги податкового і соціального законодавства України;

д) витрати повинні бути доцільні, обґрунтовані та відповідати вимогам належного фінансового менеджменту, передусім економності та ефективності.

Окрім вищепереліченого, прийнятними є наступні витрати Грантоотримувача:

● витрати на персонал та оплату послуг консультантів, що задіяні у виконанні проєкту, що відповідають реальним заробітним платам, в тому числі податки, збори, платежі на соціальне страхування та інші витрати, що пов’язані з оплатою праці; витрати на заробітну плату не можуть перевищувати заробітної плати і витрат, які зазвичай несе Грантоотримувач, крім випадків, коли це буде обґрунтовано і підтверджено, що такі витрати необхідні для належного виконання проєкту;

● витрати на проїзд та відрядження персоналу, який бере участь у виконанні проєкту, крім витрат на паливо для автомобілів, квитків класу люкс або першого класу у потягах, квитків на літак;

● офісні витрати, які можуть включати часткову оренду офісу, комунальні послуги, канцтовари і витратні матеріали, послуги зв’язку та інтернету, поштові витрати, інші витрати на обслуговування офісу тощо;

● інші витрати та послуги, необхідні для ефективного виконання проєкту, які можуть включати послуги залучених експертів, поліграфічні послуги, судові збори, витрати на публічні заходи, банківські послуги тощо.

Неприйнятні витрати

Наступні витрати є неприйнятними:

● надання грантів/міні-грантів на інші проєкти або надання міні-грантів партнерам проєкту;

● борги та виплати, пов’язані зі збитками чи іншими боргами (відсотки);

● резерв на покриття можливих втрат або майбутньої заборгованості;

● витрати, заявлені Грантоотримувачем і профінансовані іншим проєктом або програмою, які фінансуються за кошти Європейського Союзу (в тому числі через Європейський фонд розвитку);

● витрати, заявлені Грантоотримувачем і профінансовані іншим проєктом або програмою, які фінансуються за кошти будь якого іншого донора;

● придбання землі або нерухомості;

● вклад у натуральній формі;

● податок на прибуток;

● кредити і позики на користь третіх осіб;

● штрафи, пені;

● витрати на оплату праці представників та співробітників органів влади України

ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА ПРИЙНЯТНОСТІ

Повна грантова заявка має відповідати усім нижченаведеним критеріям:

● своєчасне подання: якщо терміну подання Грантової заявки не було дотримано,

така Грантова заявка не розглядається Журі;

● Грантова заявка є повною і складена відповідно до вимог та умов Конкурсу (надано всі необхідні додатки; супровідні документи є актуальними);

● Заявник відповідає критеріям прийнятності відповідно до «Критеріїв прийнятності»;

● витрати, що наведені в Бюджеті проєкту, не були визнані неприйнятними

відповідно до «Критеріїв прийнятності витрат»;

● проєкт загалом відповідає умовам Конкурсу; запропонована діяльність відповідає меті, завданням конкурсу;

● термін реалізації проєкту не перевищує 9 місяців;

● Грантова заявка може бути відхилена на етапі адміністративної перевірки у разі невідповідності вищепереліченим критеріям. Відхилена на даному етапі Грантова заявка не розглядається Журі.

ПОДІЛИТИСЯ